Utbildning

Utbildning - Enligt TLP10

Höstens kursstarter är nu spikade! Se nedan för datum.

Vi utför vår truckutbildning i egen utbildningslokal, där vi har bekväma utrymmen för såväl teori som praktiska körövningar med truckar av olika modeller.

Det finns en mängd olika typer av truckar som delas in i olika kategorier. Dessa kategorier är A, B och C. Det krävs olika behörigheter för att få köra en truck i respektive kategori.

Kategori C skiljer sig mot A och B och är en vidareutbildning på A och B.
För att du ska få behörighet för att köra kategori C måste du ha ett truckbevis för kategori A och B. Saknar du A eller B kan vi göra en paketlösning.

Vi har schemalagda utbildningar en gång i månaden och skräddarsydda utbildningar för enskilda företag vid separata tillfällen.
Företagsutbildningen skräddarsys för att passa kundens önskemål och för att deltagarna lättare ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

TRUCKFÖRARUTBILDNING - 2-5 dagarsutbildning  4 375,- inkl.moms

Kursstart Måndag 27 jan kl.08.00
Kursstart Måndag 17 feb kl.08.00
Kursstart Måndag 23 mar kl.08.00
Kursstart Måndag 27 apr kl.08.00
-

                                   Hos oss kan du betala din kurs med Swish! swish

 
Truckförarutbildningens mål

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor.
Efter genomförd kurs skall varje truckförare uppfylla arbetsmiljölagens (AFS 2006:5) krav på dokumenterat praktiska och teoretiska kunskaper. De ska kunna hantera sitt fordon på ett säkert och ekonomiskt sätt, samt kunna minimera riskerna och klara av den dagliga tillsynen.

Ett utbildningsbevis/truckkort gäller tills vidare. Det är arbetsgivaren som i sitt körtillstånd anger giltighetstid eller krav på repetitionsutbildning. Många företag/branscher tillämpar ett krav på repetitionsutbildning vart femte år.

Arbetsgivaren har ansvaret att se till att personal som framför truck har rätt dokumenterade och praktiska kunskaper. Kortillstand TRUCKEn truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd utfärdat av sin arbetsgivare för att få använda trucken.
Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.
Du kan ladda ner det här.

Den arbetsgivaren som i strid med kraven låter en eller flera anställda använda en truck utan ett sådant tillstånd ska betala en sanktionsavgift, se paragraf 23.
Lägsta avgiften är 15 000 kr och högsta avgift 150 000kr.

ANSVARSUTBILDNING - 1 dagsutbildning

Vår ansvarsutbildning ger ökade kunskaper om ansvarsfrågor, befogenheter och skyldigheter för dem som leder och övervakar arbete med truck.
Denna riktar sig främst till arbetsledande personal och syftar till att ge en god kunskap om lagtexter som rör arbete med truck.

Nu har vi möjlighet att erbjuda våra kunder utbildning på mobila arbetsplattformar (Lift) enligt LLP.

För mer info kontakta utbildningsansvarige Nils Lindroth på 010-495 26 38 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..